Tải app hrSW

app hrSw có sẳn trên iPhone và Andriod . Với iPhone bạn vào AppStore , đối với Android bạn vào CH Play . Sau đó tìm từ khóa hrSW , chọn cài đặt và đăng ký nhanh một tài khoản

Quản Lý

app hrSW có tích hợp sẳn các giải pháp quản lý và bố trí rỏ tại menu giải pháp. Kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối của MTSG. Bạn có thể quản lý tất cả các sản phẩm đã mua. đồng thời tương tác các vấn đề kỹ thuật với chuyên viên.

Yêu Cầu

Trên app đã được tích hợp lệnh yêu cầu và lên đơn hàng. Giúp bạn chủ động hàng hóa với MTSG. Đồng thời tương tác xử lý đơn hàng tốt hơn.

Hương dẫn sử dụng dang cap nhật